Autores i autors » Charlotte Perkins Gilman

CERCADOR

Nom Cognoms:

Charlotte Perkins Gilman

Llistat d'obres

El món de l'home, o la nostra cultura androcèntrica

Autor: Charlotte Perkins GilmanPreu: 16,00 €

(dte. 5% 15,20 €)
Editorial Gregal |
Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788