Autores i autors » M. Victòria Lovaina Ruiz

CERCADOR

Nom Cognoms:

M. Victòria Lovaina Ruiz

Llistat d'obres

L'esquerda de l'àngel

Autor: M. Victòria Lovaina RuizPreu: 19,50 €

(dte. 5% 18,53 €)
Editorial Gregal |
Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788