Autores i autors » Maria Dolors Godoy Rotllens

CERCADOR

Nom Cognoms:

Maria Dolors Godoy Rotllens

Llistat d'obres

Roselles vermelles. Un testimoni de la Batalla de l'Ebre

Autor: Maria Dolors Godoy RotllensPreu: 20,00 €

(dte. 5% 19,00 €)
Editorial Gregal |
Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788