Autores i autors » Maria Dolors Godoy Rotllens

CERCADOR

Nom Cognoms:

Maria Dolors Godoy Rotllens

Llistat d'obres

Roselles vermelles. Un testimoni de la Batalla de l'Ebre

Autor: Maria Dolors Godoy RotllensPreu: 20,00 €

(dte. 5% 19,00 €)
Editorial Gregal | Tel. 972 85 96 71 - 693 06 54 04 |
Carrer dels Pirineus, 50 | Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788