Autores i autors » José Manuel Blanco Serrano

CERCADOR

Nom Cognoms:

José Manuel Blanco Serrano

Llistat d'obres

El fantasma del Canigó

Autor: José Manuel Blanco SerranoPreu: 13,00 €

(dte. 5% 12,35 €)

El cargol i la princesa

Autor: José Manuel Blanco Serrano

En procés de publicació.

Editorial Gregal | Tel. 972 85 96 71 - 693 06 54 04 |
Carrer dels Pirineus, 50 | Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788