Autores i autors » Núria Ribalta i Sanz

CERCADOR

Nom Cognoms:

Núria Ribalta i Sanz

Llistat d'obres

Roses de sang a la penombra

Autor: Núria Ribalta i SanzPreu: 18,50 €

(dte. 5% 17,58 €)

Preu e-book: 7,41 €


Editorial Gregal | Tel. 972 85 96 71 - 693 06 54 04 |
Carrer dels Pirineus, 50 | Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788