Autores i autors » Xerardo Quintiá Pérez

CERCADOR

Nom Cognoms:

Xerardo Quintiá Pérez

Llistat d'obres

El viatger radical

Autor: Xerardo Quintiá PérezPreu: 17,00 €

(dte. 5% 16,15 €)

Preu e-book: 6,80 €


Editorial Gregal | Tel. 972 85 96 71 - 693 06 54 04 |
Carrer dels Pirineus, 50 | Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788