Autores i autors » Maria Rosa Ribas Poch

CERCADOR

Nom Cognoms:

Maria Rosa Ribas Poch

Llistat d'obres

Les mares que ens han parit

Autor: Maria Rosa Ribas PochPreu: 18,00 €

(dte. 5% 17,10 €)

Preu e-book: 7,20 €


Editorial Gregal | Tel. 972 85 96 71 - 693 06 54 04 |
Carrer dels Pirineus, 50 | Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788