Autores i autors » Thomas S. Harrington

CERCADOR

Nom Cognoms:

Thomas S. Harrington

Llistat d'obres

Una democràcia cívica en temps autoritaris

Autor: Thomas S. HarringtonPreu: 20,00 €

(dte. 5% 19,00 €)

Preu e-book: 8,00 €


Editorial Gregal |
Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788