Autores i autors » Joaquim Rabella

CERCADOR

Nom Cognoms:

Joaquim Rabella

Llistat d'obres

Catalunya, pas a pas. Cronologia d'una nació (Vol. I)

Autor: Joaquim RabellaPreu: 22,00 €

(dte. 5% 20,90 €)

Preu e-book: 8,80 €


Editorial Gregal |
Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788