Autores i autors » Rosa Torrent i Roura

CERCADOR

Nom Cognoms:

Rosa Torrent i Roura

Llistat d'obres

Segones oportunitats

Autor: Rosa Torrent i RouraPreu: 18,50 €

(dte. 5% 17,58 €)

Preu e-book: 7,41 €


Editorial Gregal |
Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788