Autores i autors » José Antonio Mateo Miras

CERCADOR

Nom Cognoms:

José Antonio Mateo Miras

Llistat d'obres

Pazzis Sureda y el abismo

Autor: José Antonio Mateo MirasPreu: 20,00 €

(dte. 5% 19,00 €)

Preu e-book: 8,00 €


Editorial Gregal | Tel. 972 85 96 71 - 693 06 54 04 |
Carrer dels Pirineus, 50 | Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788