Autores i autors » Xavier Juncosa Gurguí

CERCADOR

Nom Cognoms:

Xavier Juncosa Gurguí

Llistat d'obres

L'home del carrer

Autor: Xavier Juncosa GurguíPreu: 17,50 €

(dte. 5% 16,63 €)
Editorial Gregal | Tel. 972 85 96 71 - 693 06 54 04 |
Carrer dels Pirineus, 50 | Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788