Autores i autors » Daniel Recasens

CERCADOR

Nom Cognoms:

Daniel Recasens

Llistat d'obres

Una mena de culpa

Autor: Daniel Recasens

En procés de publicació.

Editorial Gregal | Tel. 972 85 96 71 - 693 06 54 04 |
Carrer dels Pirineus, 50 | Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788