Autores i autors » Cristina Àlvarez Roig i Israel Clarà

CERCADOR

Nom Cognoms:

Cristina Àlvarez Roig i Israel Clarà

Llistat d'obres

L'omega de la rosa

Autor: Cristina Àlvarez Roig i Israel ClaràPreu: 14,00 €

(dte. 5% 13,30 €)
Editorial Gregal | Tel. 972 85 96 71 - 693 06 54 04 |
Carrer dels Pirineus, 50 | Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788