Autores i autors » Roser Pros-Roca

CERCADOR

Nom Cognoms:

Roser Pros-Roca

Llistat d'obres

20 converses sobre la independència de Catalunya

Autor: Roser Pros-RocaPreu: 25,00 €

(dte. 5% 23,75 €)

Jordi Pujol. Del relat al silenci.

Autor: Roser Pros-RocaPreu: 20,00 €

(dte. 5% 19,00 €)
Editorial Gregal |
Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788