Autores i autors » Antoni Bardera i Serafí Gimeno

CERCADOR

Nom Cognoms:

Antoni Bardera i Serafí Gimeno

Llistat d'obres

De llops i caputxetes

Autor: Antoni Bardera i Serafí GimenoPreu: 16,50 €

(dte. 5% 15,68 €)
Editorial Gregal | Tel. 972 85 96 71 - 693 06 54 04 |
Carrer dels Pirineus, 50 | Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788