Autores i autors » David Cordero Espín

CERCADOR

Nom Cognoms:

David Cordero Espín

Llistat d'obres

Quan la mort és la vida i la vida és la mort

Autor: David Cordero EspínPreu: 17,50 €

(dte. 5% 16,63 €)
Editorial Gregal |
Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788