Autores i autors » Salvador Balcells

CERCADOR

Nom Cognoms:

Salvador Balcells

Llistat d'obres

Els crims del convent

Autor: Salvador BalcellsPreu: 18,00 €

(dte. 5% 17,10 €)
Editorial Gregal | Tel. 972 85 96 71 - 693 06 54 04 |
Carrer dels Pirineus, 50 | Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788