Contacte

Nom i cognoms

Població

Telèfon

Correu electrònic

Comentaris


Editorial Gregal

Denominació fiscal: Terracel, scp - NIF: J55058788

Apartat de correus 26 - 17412, Maçanet de la SelvaLlei de protecció de dades
L'informem que les dades personals i les adreces de correu electrònic obtingudes a partir dels formularis de contacte de la nostre web, s'inclouran en un fitxer del qual es responsable Terracel, scp, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li l' informació relacionada que pugui ser del seu interès.
Terracel, scp, es compromet a l'ús exclusiu de les dades recollides amb la finalitat anteriorment exposada.
L'interessat declara tenir coneixement del destí i l'ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.
L'enviament d'aquest correu electrònic implica l'acceptació de les clàusules exposades.
Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho mitjançant el formulari de la secció 'Contactar'.
Editorial Gregal |
Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788