Premis

Edicions anteriors


Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

VIII Premi Gregal de Novel·la


L'Editorial Gregal ha convocat el vuitè concurs de novel·la, al qual poden optar opera prima, obres originals i inèdites escrites en català d’autors que no  hagin publicat anteriorment i que s'avinguin a aquestes bases. L'editorial admet explícitament que les obres presentades participin en concursos simultanis. La temàtica narrativa és absolutament lliure. Tanmateix, es valoraran de manera específica els referents històrics que contingui. L'extensió mínima és de 150 fulls. S'aconsella que siguin presentades amb un cos 12, interlineat d'1,5 i impreses a doble cara. Cada obra s'haurà de presentar mitjançant una còpia en suport digital i tres d'impreses, convenientment relligades, en les quals consti el nom, l'adreça i el telèfon de l'autor. En el cas que aquest no vulgui que es faci pública la seva identitat o el títol de l'obra, haurà de presentar els exemplars amb un pseudònim i/o un títol provisional, juntament amb una plica en què constin les seves dades personals i el títol original, si és el cas. Aquestes dades només seran accessibles als organitzadors del premi. El termini d'admissió de les obres s'acaba el 26 d'agost de 2019. S'admetran tots els originals que arribin si la seva data d'expedició no és posterior a la data límit esmentada.

A més d'atorgar un premi de 2.000 € al guanyador o a la guanyadora, en concepte d'avançament de drets d'autor, l'Editorial Gregal s'encarregarà de l'edició de l'obra guardonada. El veredicte del premi tindrà lloc el dissabte 26 d'octubre de 2019, en el marc d'una festa literària que se celebrarà a Maçanet de la Selva.
  
Editorial Gregal |
Apartat de correus 26
17412 Maçanet de la Selva
Dades fiscals:
Terracel SCP | NIF: J55058788